Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo etyka medioznawstwo uniwersytet wychowanie

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Rafał Leśniczak,

“Technical” and the deontological aspects of journalistic programmes

Źródło: Rafał Leśniczak, “Technical” and the deontological aspects of journalistic programmes , "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 60-89.

DOI: 10.21697/kmt.18.4

The article examines the issues of "Journalism" and "Professional ethics" in European education, through the stated mission and the curricula of some representative schools of communication located in Germany, Great Britain, Italy and Spain. The author provides a brief characteristic of some well-known education centres of these countries. Then, the principal objectives of the schools and their curricula are presented from the point of view of its correspondence with an the integral model of journalism. The main qualities of that model of journalism are: intellectual preparation inherent in the vision of the world, the professional vocation, the sensitivity to truth-value of information, creativity in journalism, popular science, the ability to work in groups. The author refers to the work of research of among other Luka Brajnovic and Gabriel Galdón López.

O autorach

Rafał Leśniczak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0003-0099-4327

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (UMCS 2020), profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu mediów, religii i polityki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują̨ się̨ wokół komunikowania politycznego, analizy wizerunku prasowego instytucji, organizacji, liderów politycznych, procesów personalizacji i mediatyzacji, public relations oraz teorii komunikowania masowego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...