Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: centralizacja kultura partie polityczne polityka kulturalna

KMT 2011 nr 3 Pobierz PDF

Łukasz Kaczmarczyk,

Problematyka kulturowa w programach wybranych polskich partii politycznych

Źródło: Łukasz Kaczmarczyk, Problematyka kulturowa w programach wybranych polskich partii politycznych, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 18-36.

DOI: 10.21697/kmt.6.2

W artykule zaprezentowano programy wybranych partii politycznych w Polsce w zakresie polityki kulturalnej, przyjmując za centralne punkty analizy: miejsce kultury w społeczeństwie polskim z uwzględnieniem procesów integracyjnych w Europie w dobie globalizacji, podstawowe wymiary interwencji władz publicznych w sferze kultury oraz postulaty związane z realizacją polityki medialnej. Pomimo wyodrębnienia dwóch modeli prowadzenia polityki kulturalnej (centralistycznego i liberalnego), do których zaliczono odpowiednio: PiS, PSL, SLD, Zieloni 2004 oraz PO i UPR, przeprowadzona analiza wskazuje na relatywnie duży stopień zróżnicowania programów w obu grupach, z właściwym dla danej partii nachyleniem ideologicznym.

O autorach

Łukasz Kaczmarczyk

ORCID: (nieznany)

urodzony w Sandomierzu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii, a także UKSW na ukończonym z wyróżnieniem kierunku Teologia Ogólna. Obecnie doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW. Zainteresowania autora koncentrują się wokół wybranych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kulturowej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...