Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Teorie mediów dekonstrukcja etyka media osoba paradygmat postmodernizm racjonalność

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Michał Drożdż,

Postmodernistyczna wizja mediów w strukturach paradygmatu – próba krytycznego spojrzenia

Źródło: Michał Drożdż, Postmodernistyczna wizja mediów w strukturach paradygmatu – próba krytycznego spojrzenia, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 61-82.

DOI: 10.21697/kmt.48.3

W praktyce badań prowadzonych w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach utrwalił się jako dominujący paradygmat funkcjonalno-pragmatyczny, wywodzący się źródłowo zasadniczo z amerykańskich badań nad mediami. Paradygmat ten, zgodnie z naturą i funkcjonalnością paradygmatów, pozostaje w tle i w kontekstach badań medialnych, ale w sposób znaczący i nie do przecenienia, przyczynił się do ogromnego postępu w badaniach nad mediami, zarówno na poziomie teorii mediów, jak i na płaszczyźnie badań empirycznych. Nie jest on jednak jedynym paradygmatem modelowym w badaniach nad mediami. Przedmiotem krytycznego namysłu podjętego w tym artykule jest paradygmat postmodernistyczny. Nie jest jednak moim celem analizowanie jego genezy, specyfiki i konsekwencji. Przedmiotem moich analiz są raczej niektóre wybrane aspekty teoretycznych konstrukcji medialnych, zainspirowanych przez ten paradygmat, warunkujących sposób postrzegania i badania mediów.

O autorach

Michał Drożdż

ORCID: 0000-0002-8448-7607

Ks. prof. dr hab., profesor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach; dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współtwórca i 10-letni pierwszy dyrektor Instytu tu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu (2008–2018), dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego; główne zainteresowania badawcze obej mują: etykę dziennikarstwa i mediów, aksjologię mediów, etykę i aksjologię komunikacji społecznej, etyką i teorią informacji, filozofią mediów, przewodniczący projektu: Etyka Mediów (15 konferencji naukowych, 20 tomów publikacji).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...