Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Ks. Jerzy Popiełuszko Radio Wolna Europa radio

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Ewa Czaczkowska,

Audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa o ks. Jerzym Popiełuszce od porwania do pogrzebu (19 X–3 XI 1984 roku)

Źródło: Ewa Czaczkowska, Audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa o ks. Jerzym Popiełuszce od porwania do pogrzebu (19 X–3 XI 1984 roku), "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 96-115.

DOI: 10.21697/kmt.46.5

Porwanie, śmierć i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki jesienią 1984 roku były ważnym tematem audycji Rozgłośni Polskiej RWE. Z kwerendy audycji zarchiwizowanych na portalu Polskiego Radia wynika, że od 19 października do 3 listopada 1984 roku sprawie ks. Popiełuszki RWE poświęciła zarówno audycje cykliczne, specjalne oraz emitowała wcześniejsze relacje (transmisje) m.in. kazań, rozważań, nabożeństw, prowadzonych przez ks. Jerzego Popiełuszkę, a także m.in. Mszy św. pogrzebowej. Wśród materiałów przygotowanych przez dziennikarze RWE są radiowe gatunki zaliczane do rodzajów: informacyjnego, publicystycznego i pogranicznego. Ważne miejsce wśród emitowanych do Polski programów zajmowały korespondencje współpracowników RWE z całego świata. Słuchacze Rozgłośni Polskiej RWE byli na bieżąco oraz w sposób obiektywny i wyczerpujący informowani o porwaniu, zabójstwie i pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. Mogli poznać opinie nie tylko redaktorów RWE, ale ważnych postaci i obserwatorów z całego świata. Poczucie wolności w eterze, którą Polakom uwięzionym za żelazną kurtyną dawała Rozgłośnia Polska RWE, było podstawą budowania i umacniania oporu wobec totalitarnej władzy, a w konsekwencji upadku całego systemu.

O autorach

Ewa Czaczkowska

ORCID: 0000-0001-5605-2967

dziennikarka, historyk, biografistka, dr nauk humanistycznych w dziedzinie historii, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w dzienniku „Rzeczpospolita”. Jest laureatką pierwszej edycji Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad”, laureatką czterech Feniksów – Nagrody Wydawców Katolickich. Uczestniczyła w przygotowaniu Positio w procesie beatyfikacyjnym prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest współautorką wystawy głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, członkiem Zespołu Redakcyjnego, przygotowującego wydanie dzienników Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego. Opublikowała książki m.in. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego”(współautor: T. Wiścicki) Warszawa 2017; „Kardynał Wyszyński. Biografia” Warszawa wyd. I 2009, Kraków wyd. II 2013, „Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość”, Kraków 2020; „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, Kraków wyd. I 2012, wyd. II 2020; „Mistyczki. Historie kobiet wybranych”, Kraków 2019.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...