Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dzieci dzieci gender moralność młodzież ponowoczesność postęp psychologia tożsamość tożsamość wychowanie

KMT 2015 nr 1 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Polityka równościowa w edukacji. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 3)

Źródło: Małgorzata Kunicka, Polityka równościowa w edukacji. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 3), "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 88-103.

DOI: 10.21697/kmt.20.6

Obowiązkowe realizowanie w edukacji gender mainstreaming, w związku z niektórymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi najpierw leksykalnej strony zjawiska (definicja płci, tożsamości płciowej, rodziny), a potem konsekwentnym prawodawstwem, wzbudza wiele emocji. Jest powszechnie aprobowane przeciwdziałanie przemocy, dążenie do równouprawnienia płci i wyrównywanie szans. Pozostaje również bezdyskusyjne uznanie, że człowieka określa, poza biologią, także kontekst społeczny i kulturowy. Emocje wzbudza nowa wizja człowieka, kobiecości i męskości oraz małżeństwa i rodziny. Polityka równościowa nie dotyczy wyłącznie równouprawnienia, ale domaga się równości „substancjalnej” kobiety i mężczyzny w znaczeniu jednakowości poprzez „dekonstrukcję” dwubiegunowego, hierarchicznego porządku płci aż do osiągnięcia równowartościowej i równouprawnionej wielości płci.

O autorach

Dr Małgorzata Kunicka

ORCID: (nieznany)

adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki, WH Uniwersytet Szczeciński;doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorka monografii pt. Teleologiczne orientacje nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe „Impuls”, Kraków 2005 oraz kilkunastu artykułów w czasopismach punktowanych i 17 rozdziałów w monografiach. Zainteresowania naukowe oscylują wokół społeczno-edukacyjnych relacji w szkole rozpoznawanych w paradygmacie antropologii personalistycznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...