Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Unia Europejska Wizerunek dynamika zmian integracja europejska stereotypes

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Karolina Świrska-Czałbowska,

Obraz Polski i Polaków w europejskim dyskursie publicznym. Analiza wyników badań opinii publicznej i artykułówz prasy zachodniej w latach 2004–2017

Źródło: Karolina Świrska-Czałbowska, Obraz Polski i Polaków w europejskim dyskursie publicznym. Analiza wyników badań opinii publicznej i artykułówz prasy zachodniej w latach 2004–2017, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 180-217.

DOI: 10.21697/kmt.47.10

Celem artykułu jest pokazanie wizerunku Polski i Polaków w krajach „starej Unii” oraz zanalizowanie jak Polacy byli oceniani przed akcesją do Unii Europejskiej w 2004 roku i jak są postrzegani obecnie. Niniejsze studium próbuje pokazać, czy w wyniku włączenia polski do struktur europejskich wizerunek naszego kraju się zmienił i na ile; jak nasza ponad 13 letnia obecność w strukturach unijnych wpływa na postrzeganie naszego kraju zarówno wśród elit politycznych państw unijnych, jak i zwykłych obywateli. Wykorzystane są badania opinii publicznej, polskie i międzynarodowe, jak również artykuły prasowe, głównie z prasy anglojęzycznej.

O autorach

dr Karolina Świrska-Czałbowska

ORCID: (nieznany)

Dr Karolina Swirska-Czalbowska jest wykladowcą Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Publikowała m.in. w „Polis - piśmie o sztuce życia publicznego”, wyd. przez ISP PAN, kwartalniku CE UW „Studia europejskie”, „Problemach zarządzania”, "Studiach i materialach", Raporcie INE PAN, również w Magazynie Niezależnych Publicystów „Unia i Polska”, „Tygodniku Powszechnym” i „Arcanach”. Jej zainteresowania naukowe obejmują wizerunek Polski i Polaków poza granicami naszego kraju, kwestie budowania marki narodowej, brandingu narodowego i narodowej tożsamości rynkowej, a także promocji Polski w świecie w sferze kulturalnej, politycznej i gospodarczej. Kontakt: kswirska@wp.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...