Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: filozofia globalizacja konsumpcjonizm narracyjność odpowiedzialność ponowoczesność teatr uczestnictwo w kulturze

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Anna Maria Grabińska,

Rytuał narracyjności, performatywność rytuału

Źródło: Anna Maria Grabińska, Rytuał narracyjności, performatywność rytuału, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 24-32.

DOI: 10.21697/kmt.28.2

Artykuł porusza zagadnienie różnych form narracyjności w sztukach wizualnych. Krótka historia pojęć takich, jak estetyka czy opowiadanie pozwalają na nowo spojrzeć na stale zmieniające zarówno swe znaczenia i formę podstawowe zagadnienia kulturo- i  literaturoznawcze. Pragnąc ująć przejawianie się zagadnienia narracyjności w różnych dziedzinach działalności człowieka w sposób obrazowy i ilustrujący wagę samego zagadnienia, rozpoczynam od zjawisk antropologicznych oraz plemion ahistorycznych. Wychodząc m. in. od szamanizmu koreańskiego, przez pozycję aktora zachodniego oraz współczesne rozumienie parateatralności, dochodzę w swych rozważaniach do estetyki performatywności. Porównując sytuację literackiej i teatralnej czy widowiskowej narracyjności, rozważam miejsce współczesnej narracji względem widza/czytelnika, ale także względem zachodnich tradycji, doświadczeń psychologii czy kondycji kultury.

O autorach

mgr Anna Maria Grabińska

ORCID: (nieznany)

dyplomowana aktorka dramatu, psychoterapeutka do spraw rodziny i uzależnień, specjalistka terapii teatrem. Doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku literaturoznawstwo. Autorka monografii „Podejrzeć wariata. O niszczycielskiej i uzdrowicielskiej mocy sztuki „(2016). Regularnie wykłada, prowadzi warsztaty i szkolenia, uczestniczy w projektach naukowych. Prowadzi zajęcia z zakresu biblioterapii z osobami osadzonymi w zakładach karnych. Kontakt: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...