Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Chris Cornell Facebook produkt widoczność medialna śmierć

KMT 2019 nr 3 Pobierz PDF

Rafał Jakub Pastwa,

Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage

Źródło: Rafał Jakub Pastwa, Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 38) nr 3, s. 8-24.

DOI: 10.21697/kmt.38.1

Współcześnie podstawową zasadą marketingu, także na Facebooku, jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Internet jest zarówno miejscem nieograniczonych możliwości kontaktu oraz docierania do różnego rodzaju informacji, osób i produktów. Obecnie wszelkie możliwe dobra podlegają postępującej komercjalizacji i poddawane są logice rynku. Ciekawym zagadnieniem w tym kontekście jest zarządzanie „uwidocznieniem medialnym” po śmierci danej osoby. Głównym celem artykułu było zbadanie jak śmierć Chrisa Cornella wpłynęła na „widoczność medialną” oficjalnego profilu nieżyjącego muzyka na Facebooku.

O autorach

Rafał Jakub Pastwa

ORCID: 0000-0001-9470-5156

pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie; Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Lublin; Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” w Lublinie. Laureat nagrody „Angelus lubelski” w dziedzinie kultury medialnej za 2016 r. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mediatyzacji instytucji Kościoła katolickiego, komunikowania religijnego, kultury nieufności i medialnej kreacji rzeczywistości. Od 2013 r. kieruje redakcją „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Współpracuje z rozgłośnią „Nowe Radio”. Pracę naukową łączy z praktyką dziennikarską, aktywnością literacką oraz zaangażowaniem społecznym.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...