Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Analiza języka Franciszek język Światowe Dni Młodzieży

KMT 2018 nr 2 Pobierz PDF

Tomasz Orzeł,

Główne cechy języka papieża Franciszka na podstawie analizy jego wystąpień podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Źródło: Tomasz Orzeł, Główne cechy języka papieża Franciszka na podstawie analizy jego wystąpień podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 33) nr 2, s. 78-98.

DOI: 10.21697/kmt.33.4

Zadaniem niniejszego artykułu jest analiza przemówień wygłoszonych przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Ma ona na celu określenie cech charakterystycznych dla języka, słownictwa i sposobu przekazu stosowanych przez Bergoglio. Ukazanie tych właściwości na tle języka religijnego, używanego w środowisku Kościoła katolickiego, ma pomóc w odpowiedzi na pytanie: na ile styl przemówień argentyńskiego papieża jest w Kościele pozytywną nowością? Przedmiot rozważań determinuje podział artykułu na trzy części. Próba zaprezentowania różnych definicji języka religijnego jest wstępną fazą artykułu. Korpus opracowania to identyfikacja właściwości języka papieża na podstawie tekstów wygłoszonych przez niego podczas podróży apostolskiej do Polski w lipcu 2016 r. W konkluzji podjęto próbę wykazania, że komunikacja papieża z Argentyny zarówno co do treści, jak przede wszystkim w odniesieniu do formy, jest istotną nowością na gruncie języka kościelnego i może być punktem odniesienia, a nawet modelem dla wszystkich, którzy chcą przepowiadać Ewangelię w skuteczny sposób.

O autorach

Tomasz Orzeł

ORCID: (nieznany)

kapłan diecezji sandomierskiej wyświęcony w 1998 r., dr teologii pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i mgr lingwistyki stosowanej w zakresie języka włoskiego w obszarze tłumaczenia specjalistyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli. Nauczyciel języka włoskiego, duszpasterz.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...