Słowa kluczowe: Kościół katolicki Pius XI chrześcijaństwo duchowość ekologia komunikacja społeczna media teologia życie społeczne

KMT 2020 nr 3

Wojciech Misztal,

Powszechne oddziaływanie: przekaz medialny i pierwsze papieskie orędzie radiowe

Źródło: Wojciech Misztal, Powszechne oddziaływanie: przekaz medialny i pierwsze papieskie orędzie radiowe, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 42) nr 3, s. 91-108.

DOI: 10.21697/kmt.42.6

Opracowanie dotyczy kwestii, w jaki sposób pierwsze papieskie orędzie radiowe z 1931 r. pozwala interpretować zakres oddziaływania przekazu medialnego. Ówczesne możliwości co do nadawania i odbioru tego przekazu były daleko mniejsze niż obecne. Świat nie jest też jeszcze postrzegany przez pryzmat globalizacji. Tymczasem Pius XI zwraca się nie tylko do wszystkich katolików, ale nawet do wszystkich ludzi. Tego typu rozumienie tego, kto jest adresatem przekazu medialnego współcześnie nie dziwi, jednak papież jako jego adresatów wymienia także wszystkie stworzenia, w tym świat nadprzyrodzony i nawet samego Boga. W opracowaniu zwraca się uwagę również na to, jak Pius XI przedstawia pochodzenie przekazu medialnego: otóż zawdzięczamy go ludziom, jednak i Bogu. W takim razie pierwsze papieskie orędzie radiowe wskazuje, iż mamy do czynienia z oddziaływaniem więcej niż globalnym, bo uniwersalnym. Celem artykułu jest zachęcenie do dalszej refleksji, czy takie spojrzenie teologiczne na przekaz radiowy można i należy odnieść do przekazu medialnego jako takiego, a jeśli tak, to co z niego wynika dla szeroko rozumianych mediów, ich twórców i odbiorców. Wniosek, jaki się tu nasuwa, jest następujący: zamiast ograniczenia się do dostrzegania wyłącznie globalnej wioski oraz iluzji, jakoby była ona wszystkim, mamy propozycję universitas, spojrzenia i zaangażowania całościowego stanowiącego organiczne jedno z troskliwym uwzględnianiem nawet szczegółów.

O autorach

Wojciech Misztal

ORCID: 0000-0003-0521-4916

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Misztal – pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; założyciel, kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tej uczelni; studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; specjalizuje się w duchowości mediów i relacji społecznych i w duchowości biblijnej; pomysłodawca serii sympozjów i serii wydawniczej „W społeczno-medialnej sieci”; autor wielu książek i artykułów naukowych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...