Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Kościół katolicki Pius XI chrześcijaństwo duchowość ekologia komunikacja społeczna media teologia życie społeczne

KMT 2020 nr 3

Wojciech Misztal,

Powszechne oddziaływanie: przekaz medialny i pierwsze papieskie orędzie radiowe

Źródło: Wojciech Misztal, Powszechne oddziaływanie: przekaz medialny i pierwsze papieskie orędzie radiowe, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 42) nr 3, s. 91-108.

DOI: 10.21697/kmt.42.6

Opracowanie dotyczy kwestii, w jaki sposób pierwsze papieskie orędzie radiowe z 1931 r. pozwala interpretować zakres oddziaływania przekazu medialnego. Ówczesne możliwości co do nadawania i odbioru tego przekazu były daleko mniejsze niż obecne. Świat nie jest też jeszcze postrzegany przez pryzmat globalizacji. Tymczasem Pius XI zwraca się nie tylko do wszystkich katolików, ale nawet do wszystkich ludzi. Tego typu rozumienie tego, kto jest adresatem przekazu medialnego współcześnie nie dziwi, jednak papież jako jego adresatów wymienia także wszystkie stworzenia, w tym świat nadprzyrodzony i nawet samego Boga. W opracowaniu zwraca się uwagę również na to, jak Pius XI przedstawia pochodzenie przekazu medialnego: otóż zawdzięczamy go ludziom, jednak i Bogu. W takim razie pierwsze papieskie orędzie radiowe wskazuje, iż mamy do czynienia z oddziaływaniem więcej niż globalnym, bo uniwersalnym. Celem artykułu jest zachęcenie do dalszej refleksji, czy takie spojrzenie teologiczne na przekaz radiowy można i należy odnieść do przekazu medialnego jako takiego, a jeśli tak, to co z niego wynika dla szeroko rozumianych mediów, ich twórców i odbiorców. Wniosek, jaki się tu nasuwa, jest następujący: zamiast ograniczenia się do dostrzegania wyłącznie globalnej wioski oraz iluzji, jakoby była ona wszystkim, mamy propozycję universitas, spojrzenia i zaangażowania całościowego stanowiącego organiczne jedno z troskliwym uwzględnianiem nawet szczegółów.

O autorach

Wojciech Misztal

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: 0000-0003-0521-4916

Ks. prof. zw. dr hab., pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, absolwent m.in. Instytutu Katolickiego w Paryżu i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; założyciel i kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych; członek Komisji Medioznawczej PAU; inicjator i kierownik serii wydawniczych „W społeczno-medialnej sieci” oraz „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja” (wyróżnienie za tę serię: Feniks 2019); jako autor, współautor, tłumacz i wydawca opublikował w Polsce i zagranicą blisko trzysta prac naukowych i popularyzatorskich; w 2014 r. i w 2018 r. nagroda rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne; wymieniony przez rektora UPJPII jako należący do 10% nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny wydziałowej za okres 2013–2016 r.; prorektor UPJPII w latach 2010–14 i ponownie 2014–18.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...