Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Msza Święta ofiara uczta wczesne chrześcijaństwo

KMT 2018 nr 1 Pobierz PDF

Kamil Mielniczuk,

Ofiara czy uczta? Teologiczne idee obecne w najstarszych świadectwach celebracji Eucharystii

Źródło: Kamil Mielniczuk, Ofiara czy uczta? Teologiczne idee obecne w najstarszych świadectwach celebracji Eucharystii, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 149-161.

DOI: 10.21697/kmt.32.9

Liczne formy kultyczne Izraela stanowią widoczną prefigurację przyszłej, najwyższej formy kultu i jedynej Ofiary – Ofiary Krzyża, uprzedzonej w wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy. Jednakże kontekst uczty paschalnej, w jakim dokonała się Eucharystyczna Ofiara, wskazuje również na temat uczty. Stąd w Kościele były i są żywe dyskusje na temat właściwego położenia akcentów na dwa różne aspekty Mszy św.: ofiarę i ucztę. W dyskusjach tych badacze często powołują się na praktykę wczesnochrześcijańską. Należałoby jednak dokładnie przyjrzeć się najstarszym świadectwom celebracji Eucharystii, aby poznać, jakie idee teologiczne pojawiają się w tych świadectwach.

O autorach

Kamil Mielniczuk

ORCID: (nieznany)

Ks. Kamil Mielniczuk (ur. 1987 r.) w 2013 r. uzyskał tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2017 r. podjął studia specjalistyczne w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Adres e-mail: mielniczuk.kamil@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...