Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Benedykt XVI Bóg Franciszek Jan Paweł II Watykan dechrystianizacja duchowieństwo ewangelizacja kościół przestrzeń świecka przestrzeń święta religia

KMT 2014 nr 1 Pobierz PDF

Czesław Parzyszek,

Odnowa współczesnego świata przez dzieło nowej ewangelizacji

Źródło: Czesław Parzyszek, Odnowa współczesnego świata przez dzieło nowej ewangelizacji, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 101-119.

DOI: 10.21697/kmt.16.7

Papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek w wielu miejscach i w różnych okolicznościach ukazywali obraz współczesnego świata i płynące stąd zagrożenia dotyczące godności człowieka i rodziny. Twierdzili, że żyjemy w świecie, w którym panuje nie tylko nieznajomość Ewangelii lecz także często odrzucanie jej przez świat. Toczy się zmaganie o „duszę świata”. Widoczna jest fałszywa hierarchia wartości, kryzys prawdy, sumienia i wolności. To wszystko prowadzi do dechrystianizacji współczesnego świata. Ostrze niebezpieczeństwa dechrystianizacji skierowane jest ku samemu chrześcijaninowi i ku rzeczywistości ludzkiej, jaką tworzy chrześcijanin. Najbardziej zagrożone dechrystianizacją jest chrześcijańskie małżeństwo, rodzina katolicka, naród chrześcijański, społeczeństwo w swych strukturach i instytucjach wyrosłych z chrześcijaństwa, a nade wszystko sam Kościół w swej młodości, żywotności i w swoim misyjnym i apostolskim dynamizmie. W takiej sytuacji Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek stawiali sobie pytanie: jak odnowić oblicze ziemi, jak skutecznie dziś głosić Ewangelię, by przyczyniła się do odnowy współczesnego świata? W jaki sposób? Jakim językiem? Jednomyślnie stwierdzili, że jedynie skutecznym środkiem odnowy współczesnego świata jest dzieło nowej ewangelizacji. Nadszedł czas nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja to głoszenie Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość, która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. Nowa ewangelizacja oznacza przede wszystkim postawę chrześcijanina; jest aktem zaufania do Chrystusa, który czyni nowymi wszystkie rzeczy. Jest też aktem odwagi i entuzjazmu, aby zmieniać oblicze ziemi. Jest wreszcie radosnym świadectwem chrześcijan, że Ewangelia jest zawsze aktualna. Orędzie zbawcze Jezusa Chrystusa potrzebuje nowych ewangelizatorów. Styl życia wierzących potrzebuje autentycznej wiarygodności.

O autorach

Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek

ORCID: (nieznany)

ks. prof. dr hab. Czesław Józef Parzyszek SAC – wykładowca i kierownik Katedry Mistyki chrześcijańskiej w UKSW, wicedyrektor Instytutu Teologii Systematycznej w UKSW, redaktor Biuletynu Teologii Laikatu w „Collectanea Theologica” oraz moderator Rady Naukowej CTA, wykładowca w CTA i WSD w Ołtarzewie. Jest konsultorem Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań KEP, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Teologów Duchowości, członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, członkiem Sekretariatu Fatimskiego Warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce i głównym opiekunem Kapłańskiej Wspólnoty Ludzi Świeckich. Od 1981 do 2011 r. pracował w Zarządzie Prowincjalnym Księży Palotynów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie jako wyższy przełożony. Był członkiem KEP ds. Misji i ds. Apostolstwa Świeckich oraz Komisji: Biskupi-Wyżsi Przełożeni. W 1999 roku brał udział w Synodzie Biskupów w Rzymie. Przewodniczył Konferencji i Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Autor książek, wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współorganizator licznych sympozjów i kongresów. Wygłosił szereg referatów naukowych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...