Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: ewangelizacja internet kościół medioznawstwo nowe media teologia mediów

KMT 2012 nr 4 Pobierz PDF

Paweł Maciaszek,

Nowa ewangelizacja przez nowe media

Źródło: Paweł Maciaszek, Nowa ewangelizacja przez nowe media, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 8-17.

DOI: 10.21697/kmt.11.1

Nowe media są niezwykle ważnym narzędziem nowej ewangelizacji. Stwarzają one bowiem możliwość realizowania przez chrześcijan podjętego w sakramencie chrztu (potwierdzonego w sakramencie bierzmowania) zobowiązania do dawania świadectwa wiary w Boga. Do realizacji tego zadania należy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia komunikacyjne, także nowe media. Przekaz ten oczywiście cechować powinna dojrzałość jego twórców i odpowiednia dla jego formy struktura i język. Współczesnym technologiom komunikacyjnym trzeba nadać taką formę i treść, aby były one zgodne z postawą Chrystusa, z Jego stylem życia i komunikowania. Konieczna jest zatem nieustanna formacja duchowa tych, którzy tworzą przekaz ewangeliczny; jedynie wówczas ich działania będą zgodne z duchem Ewangelii i skutecznym świadectwem wiary.

O autorach

Ks. dr Paweł Maciaszek

ORCID: (nieznany)

– prezbiter archidiecezji częstochowskiej, absolwent KUL w Lublinie (doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej – specjalizacja liturgika) i UJ w Krakowie (studia podyplomowe – dziennikarstwo i komunikacja medialna). Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie oraz Wyższym Seminarium Duchownym i Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Autor artykułów ukazujących duchowe życie katolików oparte na świadomym, czynnym i pełnym uczestnictwie w liturgii. W dorobku naukowym, dzięki regularnym pobytom w Anglii, znajdują się publikacje ukazujące religijne praktyki żyjących tam chrześcijan. Opublikował m.in.: Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Częstochowa - Cambridge 2009; W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?, Częstochowa 2012. Zainteresowania: teologia liturgii, teologia mediów, ewangelizacja medialna. Adres do korespondencji: kspmaciaszek@poczta.onet.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...