Słowa kluczowe: ewangelizacja internet kościół medioznawstwo nowe media teologia mediów

KMT 2012 nr 4 Pobierz PDF

Paweł Maciaszek,

Nowa ewangelizacja przez nowe media

Źródło: Paweł Maciaszek, Nowa ewangelizacja przez nowe media, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 8-17.

Nowe media są niezwykle ważnym narzędziem nowej ewangelizacji. Stwarzają one bowiem możliwość realizowania przez chrześcijan podjętego w sakramencie chrztu (potwierdzonego w sakramencie bierzmowania) zobowiązania do dawania świadectwa wiary w Boga. Do realizacji tego zadania należy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia komunikacyjne, także nowe media. Przekaz ten oczywiście cechować powinna dojrzałość jego twórców i odpowiednia dla jego formy struktura i język. Współczesnym technologiom komunikacyjnym trzeba nadać taką formę i treść, aby były one zgodne z postawą Chrystusa, z Jego stylem życia i komunikowania. Konieczna jest zatem nieustanna formacja duchowa tych, którzy tworzą przekaz ewangeliczny; jedynie wówczas ich działania będą zgodne z duchem Ewangelii i skutecznym świadectwem wiary.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...