Słowa kluczowe: Bp Jan Chrapek Nauka społeczna

KMT 2011 nr 2 Pobierz PDF

Ryszard Gołąbek,

Nauczanie społeczne biskupa Jana Chrapka

Źródło: Ryszard Gołąbek, Nauczanie społeczne biskupa Jana Chrapka, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 5) nr 2, s. 93-107.

Bp Jan Chrapek znany jest głównie jako medioznawcza. Mniej mówi się o jego dokonaniach co do nauczania społecznego Kościoła. Nieuwzględnienie tej kwestii daje jednak niepełny obraz człowieka, tak bardzo zaangażowanego w różne dziedziny działalności Kościoła. Przede wszystkim był Pasterzem Kościoła, żywo interesującym się każdym przejawem życia społecznego. Ta wrażliwość pozwalała mu precyzyjnie werbalizować wszelkie biedy z którymi się stykał, a także podejmować konkretne działania, mobilizując przy tym wszystkich ludzi dobrej woli. Zwłaszcza czas posługi pasterskiej jako ordynariusza diecezji radomskiej, najpełniej pokazał bogate wnętrze Biskupa Jana. Wiedza i mądrość, które posiadał, zostały skutecznie wykorzystane do ukazania zarówno wielkiej miłości Boga do człowieka, jak też konieczności człowieczego współdziałania z łaską Bożą, by „czynić sobie ziemię poddaną”. A czynił to zawsze w takiej formie, by – znając specyfikę mediów i komunikacji interpersonalnej – uzyskiwać jak najlepsze rezultaty. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie tych aspektów życia i działania Biskupa.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...