Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Pokemon Go! covid-19 gra mobilna pandemia pokemon społeczności wirtualne

KMT 2023 nr 1 Pobierz PDF

Magdalena Butkiewicz, Mateusz Kot,

Motywacje polskich użytkowników gry “Pokemon Go!” w świetle badań metodą mini FGI

Źródło: Magdalena Butkiewicz; Mateusz Kot, Motywacje polskich użytkowników gry “Pokemon Go!” w świetle badań metodą mini FGI, "Kultura - Media - Teologia", 2023( 53) nr 1, s. 34-55.

DOI: 10.21697/kmt.53.2

Gra „Pokemon Go!” powstała w 2016 rokui regularnie generuje coraz większe zyski. Łączytechnologie zamknięte w smartfonie, oferującużytkownikom rozgrywkę wykorzystującągeolokalizację, rozszerzoną rzeczywistość,możliwość interakcji ze światem rzeczywistymi innymi graczami. W literaturze określonosiedem głównych obszarów motywującychgraczy do użytkowania „Pokemon Go!”. Są to:aktywność fizyczna, zabawa/przyjemność,eskapizm, nostalgia, podtrzymywanie przyjaźni,inicjowanie znajomości i osiągnięcia oraz rozwójw przestrzeni gry. Celem podjętego badaniajest porównanie motywacji polskich graczyz bodźcami, jakie aktywują zagranicznychużytkowników, aby sprawdzić, czy w tymobszarze istnieją jakieś różnice. Jako metodębadawczą wykorzystano wywiady prowadzonew minigrupach fokusowych, czyli metodęnależącą do badań jakościowych, opisaną przezJ. Lisek-Michalską. Wyniki badania pozwalająna wykazanie podobieństw i pewnych różnicw motywacji graczy, które widoczne są także napoziomie ich zaawansowania. Gracze wskazujątakże konkretne powody rezygnacji z rozgrywkioraz wymieniają czynniki, które motywowałyich do prowadzenia gry lub rezygnacji z niejw czasie pandemii COVID-19.

O autorach

Magdalena Butkiewicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0002-8692-6060

absolwentka studiów doktoranckich z zakresu Teologii Środków Społecznego Przekazu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka artykułów i monografii naukowych z zakresu propagandy i manipulacji medialnej, m.in. Od Stalina do Putina (współautor P. Łuczuk), Propaganda w epoce hellenistycznej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów i innych. Prywatnie miłośniczka skandynawskich kryminałów.

Mateusz Kot

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0001-9933-8420

edukator medialny, wykładowca akademicki, pracownik i kierownik projektów z obszaru popularyzacji nauki. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej na UKSW (2017). Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie Projektami” w Szkole Głównej Handlowej (2019). Koordynator ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Medialna (2014–2018) oraz sekretarz komitetu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach (2020–2021). Zawodowo związany również z Centrum Nauki Kopernik. Prywatnie podróżnik, żeglarz i fan polskiej fantastyki.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...