Słowa kluczowe: Józef Pius Dziekoński

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

„Wiejskie katedry”? Komunikowanie znaczeń w architekturze sakralnej J. P. Dziekońskiego na terenie diecezji łomżyńskiej w jej obecnych granicach. Cz. I.

Źródło: Norbert Mojżyn , „Wiejskie katedry”? Komunikowanie znaczeń w architekturze sakralnej J. P. Dziekońskiego na terenie diecezji łomżyńskiej w jej obecnych granicach. Cz. I., "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 93-103.

DOI: 10.21697/kmt.31.6

W niniejszym artykule przypomina się sylwetkę nieco zapomnianego architekta warszawskiego, Józefa Piusa Dziekońskiego, z racji 90 rocznicy jego śmierci, która przypadła w 2017 roku. Na podjęcie się w artykule charakterystyki twórczości projektowej Dziekońskiego na obszarze obecnej diecezji łomżyńskiej wpłynęły dwa zasadnicze czynniki: 1) architektura ta nie została wystarczająco dotąd zbadana pod kątem komunikowania znaczeń; 2) nie istnieje całościowe opracowanie obejmujące wszystkie kościoły Dziekońskiego na terenie obecnej diecezji łomżyńskiej. W prezentowanym tekście chodzi głównie o przedstawienie kontekstu historycznego i programu ideowego (komunikowanie znaczeń), który przyświecał budowlom w stylu wiślano-bałtyckim, których eksplozję odnotowujemy w budownictwie sakralnym u schyłku XIX i na początku XX wieku. Szczególnym przedmiotem analizy jest monumentalny charakter tego budownictwa, które w literaturze przedmiotu otrzymało miano „wiejskich katedr”.

O autorach

Ks. dr Norbert Mojżyn

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Norbert Mojżyn, historyk sztuki i konsultant ds. ochrony dóbr kultury; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absolwent Instytutu Historii Sztuki UKSW (doktorat z teorii sztuki postbizantyńskiej), Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (historia Kościoła), Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zabytkoznawstwo); w latach 2004 – 2007 kustosz Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; w latach 2009 – 2011 duszpasterz akademicki i  rektor kościoła uniwersyteckiego św. Józefa w Warszawie; kapłan archidiecezji warszawskiej; specjalizuje się w doktrynie ochrony dóbr kultury, teorii sztuki, kulturze wizualnej i sztuce nowych mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...