Słowa kluczowe: Józef Pius Dziekoński

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

„Wiejskie katedry”? Komunikowanie znaczeń w architekturze sakralnej J. P. Dziekońskiego na terenie diecezji łomżyńskiej w jej obecnych granicach. Cz. I.

Źródło: Norbert Mojżyn , „Wiejskie katedry”? Komunikowanie znaczeń w architekturze sakralnej J. P. Dziekońskiego na terenie diecezji łomżyńskiej w jej obecnych granicach. Cz. I., "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 93-103.

W niniejszym artykule przypomina się sylwetkę nieco zapomnianego architekta warszawskiego, Józefa Piusa Dziekońskiego, z racji 90 rocznicy jego śmierci, która przypadła w 2017 roku. Na podjęcie się w artykule charakterystyki twórczości projektowej Dziekońskiego na obszarze obecnej diecezji łomżyńskiej wpłynęły dwa zasadnicze czynniki: 1) architektura ta nie została wystarczająco dotąd zbadana pod kątem komunikowania znaczeń; 2) nie istnieje całościowe opracowanie obejmujące wszystkie kościoły Dziekońskiego na terenie obecnej diecezji łomżyńskiej. W prezentowanym tekście chodzi głównie o przedstawienie kontekstu historycznego i programu ideowego (komunikowanie znaczeń), który przyświecał budowlom w stylu wiślano-bałtyckim, których eksplozję odnotowujemy w budownictwie sakralnym u schyłku XIX i na początku XX wieku. Szczególnym przedmiotem analizy jest monumentalny charakter tego budownictwa, które w literaturze przedmiotu otrzymało miano „wiejskich katedr”.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...