Słowa kluczowe: dobrostan psychiczny koleiny umysłowe myślenie ruminatywne społeczeństwa wysokich prędkości tryb narracyjny uważność

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Magdalena Szpunar,

O istocie uważności w nieuważnym świecie

Źródło: Magdalena Szpunar, O istocie uważności w nieuważnym świecie, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 166-179.

DOI: 10.21697/kmt.47.9

W artykule zostaje podjęta problematyka związana z praktykowaniem uważności. Przedstawiona zostaje historia pojęcia, ale przede wszystkim jego znaczenie w procesie korygowania wadliwych modeli myślenia i funkcjonowania. Praktykowanie uważności rozumiane jest jako proces uwalniający od negatywnych kolein umysłowych i obciążającego myślenia ruminatywnego, przyczyniający się do poprawy jakości życia i polepszenia ogólnego dobrostanu jednostek.

O autorach

Magdalena Szpunar

ORCID: 0000-0003-1245-5531

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Nowych Mediów. Więcej o autorce: www.magdalenaszpunar.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...