Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: miłość pandemia solidarność wiara

KMT 2021 nr 1 Pobierz PDF

Andrzej Perzyński,

Miłość mimo dystansu. Wiara w czasach pandemii

Źródło: Andrzej Perzyński, Miłość mimo dystansu. Wiara w czasach pandemii, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 44) nr 1, s. 8-23.

DOI: 10.21697/kmt.44.1

Artykuł zatytułowany "Miłość mimo dystansu. Wiara w czasach pandemii" składa się z następujących części: 1. Wstęp; 2. Pandemia i świadomość ludzkiej współzależności; 3. Zrozumieć ludzką solidarność w Chrystusie; 4. Miłość i sprawiedliwość; 5. Potrzeba solidarnej miłości; 6. Niepokojące wizje ludzkiej solidarności; 7. Konkluzja. Autor artykułu proponuje odczytanie hymnu o Chrystusie (Kol 1,15–20) w kontekście wyzwań etyczno-moralnych czasu pandemii koronawirusa. Przedstawione zostają etyczne wskazania wynikające ze stwierdzenia, iż "wszystkie rzeczy w Nim zostały stworzone". Ta prawda powinna prowadzić chrześcijan do praktykowania solidarnej miłości wobec najbardziej zagrożonych a także do oceny społecznych i systemowych odpowiedzi na pandemię w świetle ich wpływu na najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. Artykuł ukazuje nadużywanie retoryki miłości ofiarnej (samopoświęcenia) oraz obrazu działań wojennych.

O autorach

Andrzej Perzyński

ORCID: 0000-0002-2955-0909

prof. dr hab., na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie pełni funkcje profesora zwyczajnego w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu. Prezbiter archidiecezji łódzkiej. Wykładowca zagadnień ekumenicznych oraz teologii dogmatycznej w UKSW w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Współinicjator powstania Polskiego Forum Chrześcijańskiego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...