Słowa kluczowe: Rosyjska Cerkiew Prawosławna

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Leopold Bartłomiej Marek,

Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w XIX wieku

Źródło: Leopold Bartłomiej Marek, Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w XIX wieku, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 105-121.

Religia chrześcijańska, będąc religią uniwersalistyczną, odznacza się misyjnością. To zadanie wypełnia także Rosyjska Cerkiew Prawosławna. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu niewiele jest opracowań na temat misji prawosławnych w Rosji. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć działalność misyjną Cerkwi rosyjskiej. Temat zawężony jest do XIX w., w którym obserwuje się wzrost zapału misyjnego w rosyjskim prawosławiu. Związany jest on z odnową religijną, a także powiększaniem się terytorium Rosyjskiego Imperium. Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej przedstawiony jest ogólny rys historyczny omawianego okresu. W drugiej części wymienione zostały główne obszary działalności misyjnej oraz narzędzia używane w ewangelizacji misyjnej, takie jak: towarzystwa, szkoły czy czasopisma misyjne. W trzeciej części przedstawione zostały sylwetki kilku wybitnych misjonarzy tamtego okresu.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...