Słowa kluczowe: Rosyjska Cerkiew Prawosławna

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Leopold Bartłomiej Marek,

Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w XIX wieku

Źródło: Leopold Bartłomiej Marek, Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w XIX wieku, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 105-121.

DOI: 10.21697/kmt.31.7

Religia chrześcijańska, będąc religią uniwersalistyczną, odznacza się misyjnością. To zadanie wypełnia także Rosyjska Cerkiew Prawosławna. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu niewiele jest opracowań na temat misji prawosławnych w Rosji. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć działalność misyjną Cerkwi rosyjskiej. Temat zawężony jest do XIX w., w którym obserwuje się wzrost zapału misyjnego w rosyjskim prawosławiu. Związany jest on z odnową religijną, a także powiększaniem się terytorium Rosyjskiego Imperium. Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej przedstawiony jest ogólny rys historyczny omawianego okresu. W drugiej części wymienione zostały główne obszary działalności misyjnej oraz narzędzia używane w ewangelizacji misyjnej, takie jak: towarzystwa, szkoły czy czasopisma misyjne. W trzeciej części przedstawione zostały sylwetki kilku wybitnych misjonarzy tamtego okresu.

O autorach

Leopold Bartłomiej Marek

ORCID: (nieznany)

Ur. w 1985 r. w Chorzowie. W 2004 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. W 2012 zakończył WSD Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Katowicach-Panewnikach, afiliowane do UPJPII w Krakowie i uzyskał tytuł magistra teologii. W 2014 r. podjął studia doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej na KUL. W 2016 r. zdał egzamin licencjacki z teologii. Obecnie pracuje nad pracą doktorską na temat misji prawosławnych na podstawie pism Jana Innocentego Weniaminowa. Pracuje w Smoleńsku (Rosja). Adres e-mail: leopoldofm@poczta.onet.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...