Słowa kluczowe: edukacja medialna marketing medioznawstwo psychologia reklama

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Elżbieta Sanecka,

Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży

Źródło: Elżbieta Sanecka, Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 19-36.

Celem artykułu jest analiza psychologicznych mechanizmów manipulacji wykorzystywanych w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Omówione zostały najważniejsze formy manipulacji wykorzystane w reklamie telewizyjnej oraz możliwe konsekwencje manipulacji w tego rodzaju przekazie skierowanym do dzieci i młodzieży, jak na przykład przyjmowanie przez młodych ludzi postaw konsumpcjonistycznych. Ponadto, autorka podjęła próbę określenia najważniejszych wyzwań stojących przed edukacją medialną dzieci i młodzieży w sytuacji wzrastającego znaczenia mediów elektronicznych w procesie socjalizacji.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...