Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: edukacja medialna marketing medioznawstwo psychologia reklama

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Elżbieta Sanecka,

Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży

Źródło: Elżbieta Sanecka, Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 19-36.

DOI: 10.21697/kmt.13.2

Celem artykułu jest analiza psychologicznych mechanizmów manipulacji wykorzystywanych w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Omówione zostały najważniejsze formy manipulacji wykorzystane w reklamie telewizyjnej oraz możliwe konsekwencje manipulacji w tego rodzaju przekazie skierowanym do dzieci i młodzieży, jak na przykład przyjmowanie przez młodych ludzi postaw konsumpcjonistycznych. Ponadto, autorka podjęła próbę określenia najważniejszych wyzwań stojących przed edukacją medialną dzieci i młodzieży w sytuacji wzrastającego znaczenia mediów elektronicznych w procesie socjalizacji.

O autorach

mgr Elżbieta Sanecka

ORCID: (nieznany)

jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym im. K. Adamieckiego w Katowicach. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości, psychologię internetu oraz psychologię ekonomiczną.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...