Słowa kluczowe: empatia komunikacja kultura malarstwo piękno przekaz medialny tworzenie więzi

KMT 2019 nr 4 Pobierz PDF

Robert Nęcek,

Understanding John Paul II’s communication with the contemporary world on the example of Joanna Sobczyk-Pajak’s painting

Źródło: Robert Nęcek, Understanding John Paul II’s communication with the contemporary world on the example of Joanna Sobczyk-Pajak’s painting, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 39) nr 4, s. 121-135.

DOI: 10.21697/kmt.39.6

Proces komunikacji międzyludzkiej w rozumieniu Jana Pawła II jest rzeczywistością polegającą na nawiązaniu wzajemnych relacji i współdziałania. Komunikacja wymaga określonego medium, a w tym kontekście medium komunikacyjnym staje się obraz, gdyż na płaszczyźnie obrazu przedstawiona jest komunikacja Jana Pawła II. Dlatego malarstwo papieskie Joanny Sobczyk-Pająk jest komunikacją piękna. Ukazany obrazem Jan Paweł II fascynuje na każdym kroku, fascynuje w taki sposób, w jaki zadziwiał świat za życia. Oczywiście sztuka jest takim wymiarem ludzkiego życia, że może stawiać pytania lub na nie odpowiadać. Wszystko zależy od wyobraźni artystki i samego odbiorcy. Wydaje się jednak, że malarstwo krakowskiej artystki rodem z Podłęża jest wołaniem o podstawowe wartości, które czynią ludzkie życie pięknym i sensownym. W tym malarstwie nie ma żadnej presji. Rozmawiając z odbiorcami poprzez obraz i serwując im przejawy komunikacji papieskiej stawia pytania ludziom współcześnie żyjącym o wartości w ich życiu, o poczucie piękna, o wyzwolenie harmonii w sercu. Tym sposobem istotą komunikacji staje się spotkanie z ludźmi.

O autorach

Robert Nęcek

ORCID: 0000-0001-8576-9908

Robert Nęcek – ksiądz archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk społecznych, kierownik Katedry Edukacji Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2005–2016 rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej. Na wniosek Komisji ds. Nagród Rektorskich UPJPII rektor przyznał mu nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2010, 2017). Autor wielu artykułów i książek naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii, na Słowacji, w Indiach, Hiszpanii i we Włoszech. Wymieniony przez rektora UP JPII jako należący do 23 pracujących na tejże uczelni nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 roku. Wyróżniony medalem Mater Verbi. W 2016 roku odznaczony złotą odznaką św. Floriana Mazovia II klasy za wyjątkową skuteczność i kompetencje medialne. Laureat nagrody Feniksa Specjalnego 2017.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...