Słowa kluczowe: Bierzmowanie Bóg Liturgia Słowa ewangelizacja kościół sacrum

KMT 2012 nr 4 Pobierz PDF

Paweł Maciaszek,

Liturgy of the Word in the Sacrament of Confirmation

Źródło: Paweł Maciaszek, Liturgy of the Word in the Sacrament of Confirmation, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 68-86.

W artykule wyjaśnione zostało wskazanie, aby „przykładać wielką wagę do należytego odprawiania liturgii Słowa Bożego, od której zaczynają się obrzędy bierzmowania”. Tekst jest także wytłumaczeniem prawdy, że „ze słuchania wypływa różnorakie działanie Ducha Świętego na Kościół i na każdego z ochrzczonych kandydatów do bierzmowania, a przez nie okazuje się wola Boża w życiu chrześcijanina”. W czytaniach Pisma Świętego Bóg przemawia do swego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia. On kieruje swoje Słowo, by coraz pełniej włączać człowieka w zawarte – przez Chrystusa – Przymierze. W taki sposób gromadzi swój lud i rozmawia z nim, umacnia w wierze i jedności. Wówczas porusza ludzkie sumienia, oczyszcza je i leczy, okazuje swoją potęgę i moc działania (J 15, 3). Przyjmujący ten sakrament zostają zachęceni i uzdolnieni do codziennego podejmowania trudu życia w prawdzie, uwielbieniu i dziękczynieniu. W taki właśnie sposób urzeczywistnia się dawanie odpowiedzi na działanie Boga w człowieku. Mocą Ducha Świętego wierni mogą żyć objawionym Słowem na co dzień.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...