Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: medioznawstwo teologia kultury teologia mediów

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2014

Źródło: , Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2014, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 107-108.

DOI: 10.21697/kmt.19.7

O autorach

1. ks. dr Przemysław Kwiatkowski, Uniwersytet Laterański w Rzymie;
2. Dr Deimantas Jastramskis, PhD, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego;
3. dr hab. Imre Szijarto, Eszterházy Károly Főiskola w Egerze;
4. Prof. dr Andrius Vaisnys, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego;
5. Dr Aurelija Juodyte, PhD, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego;
6. Prof. Norberto Gonzalez Gaitano, Pontifica Universita di Santa Croce, Rzym;
7. Rev. Dr Joseph Borg, PhD, University of Malta;
8. Dr Bogumiła Suwara PhD., Słowacka Akademia Nauk;
9. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, Wydział Teologiczny UMK;
10. o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, PWT Wrocław;
11. prof. dr hab. Jerzy Myśliński;
12. ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko;
13. prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN;
14. ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;
15. dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, Wydział Teologii KUL;
16. ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US, Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teologiczny;
17. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO, Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny;
18. dr hab. Bohdan Michalski, prof. PG, Politechnika Gdańska;
19. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW;
20. ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. UPH, Wydział Humanistyczny UPH;
21. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Wydział Teologiczny UWM;
22. ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny UPJPII;
23. dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, Wydział Humanistyczny UWM;
24. ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, Wydział Teologii KUL;
25. o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW;
26. ks. dr hab. Józef Kloch, Wydział Teologiczny UKSW;
27. ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW;
28. ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Wydział Teologiczny UAM;
29. dr Ewa Szczecińska-Musielak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
30. dr Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych;
31. dr Wojciech Lis, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
32. dr Maria Franciszka Szymańska, Akademia Humanistyczna w Pułtusku;
33. ks. dr Zenon Hanas, Wydział Teologiczny UKSW;
34. ks. dr Jarosław Sobkowiak, Wydział Teologiczny UKSW;
35. dr Dariusz Piętka, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;
36. dr Edyta Jarosz-Mackiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa;
37. dr Sławomir Wieczorek, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr;
38. ks. dr Grzegorz Stolarski, Wydział Humanistyczny UPH;
39. ks. dr Tomasz Kopiczko;
40. ks. dr Grzegorz Cyran, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...