Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: internet liturgia sakramenty transmisja uczestnictwo wirtualność

KMT 2022 nr 3 Pobierz PDF

Piotr Kulbacki,

„Łączność duchowa” w przestrzeni cyfrowej a celebracja liturgii

Źródło: Piotr Kulbacki, „Łączność duchowa” w przestrzeni cyfrowej a celebracja liturgii, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 51) nr 3, s. 43-57.

DOI: 10.21697/kmt.51.3

Codzienne korzystanie z internetu, możliwości spotkań i transmisji on-line dotyczą wszystkich sfer życia. Ponieważ liturgia stanowi szczyt i źródło życia Kościoła, dlatego, gdy pojawiły się możliwości transmisji radiowych i telewizyjnych stawiano pytanie o teologiczną rację korzystania z nich, gdyż sakrament domaga się realnej obecności. Opracowanie prezentuje analizy dotyczące trudności teologicznych i antropologicznych, oraz przedstawia wskazywane przez papieża Franciszka złudzenia i ograniczenia w relacjach osobowych jakie tworzy komunikacja cyfrowa. Badania związane z odczytywaniem problematyki rzeczywistości wirtualnej są bardzo doniosłe w kontekście coraz większej liczby transmisji celebracji liturgicznych, w związku z lockdownem wprowadzonym podczas pandemii. Wiele osób korzystających z rzeczywistości wirtualnej narażonych jest na niebezpieczeństwo zatarcia różnicy miedzy uczestnictwem w liturgii a jej obserwowaniem. Badania prowadzą do wniosku, że możliwość „duchowego łączenia się” w przestrzeni cyfrowej z celebracją liturgii może przynosić duże korzyści. Wymaga to jednak używania precyzyjnej terminologii interpretującej transmisję jako „duchowe łączenie się”, a nie jako faktyczny udział w liturgii.

O autorach

Piotr Kulbacki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORCID: 0000-0003-4139-4328

dr hab. prof. KUL, prezbiter archidiecezji łódzkiej, Kurator Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...