Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: filozofia intencja komunikacyjna interpretacja komunikacja kultura kulturalizm model transmisyjny

KMT 2014 nr 1 Pobierz PDF

Emanuel Kulczycki, Michał Wendland,

O kulturalistycznej teorii komunikacji

Źródło: Emanuel Kulczycki; Michał Wendland, O kulturalistycznej teorii komunikacji, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 9-25.

DOI: 10.21697/kmt.16.1

Celem artykułu jest zaproponowanie kulturalistycznego ujęcia procesu komunikacji. W perspektywie tej akcent kładziony jest na interpretowalność działań oraz na antypsychologistycznie rozumianą intencję komunikacyjną. Klasyczne teorie komunikacji tworzone w ramach nauki o komunikacji opierają się na modelu transmisyjnym. Przyjmuje się w nim, że o komunikacji należy mówić w kategoriach transferu i przesyłania komunikatów. Odmienne podejście konstytutywne odrzuca metaforę transmisji na rzecz rozumienia komunikacji jako rodzaju interakcji społecznej. Autorzy nie tyle odrzucają mówienie o komunikacji w perspektywie transmisyjnej, co wskazują na potrzebę przekroczenia tej metafory na poziomie teoretycznych rozważań. Dlatego też zostaje wprowadzona kategoria komunikatorów jako specyficznych aktorów społecznych. Prezentacja kulturalistycznej definicji komunikacji poprzedzona jest eksplikacją podstawowych założeń filozoficznych. Analiza przykładowych praktyk komunikacyjnych pokazuje, w jaki sposób można uprawiać refleksję na gruncie założeń kulturalistycznych.

O autorach

Emanuel Kulczycki

ORCID: (nieznany)

doktor filozofii, komunikolog, teoretyk komunikacji. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. W pracy badawczej podejmuje problematykę autonomizacji refleksji nad komunikacją, statusu komunikacji jako przedmiotu badawczego oraz zagadnienie języków uniwersalnych. Autor monografii „Teoretyzowanie komunikacji”.

Michał Wendland

ORCID: (nieznany)

doktor filozofii, komunikolog. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji, zatrudniony w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od 2008 roku. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim filozofią języka oraz filozofią kultury i teorią komunikacji. Podejmuje tematykę wpływu praktyk komunikacyjnych na rzeczywistość społeczną, zajmuje się konstruktywizmem na obszarze komunikologii, nie-?transmisyjnymi ujęciami komunikacji, a także klasyczną i współczesną filozofią niemiecką.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...