Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

ORCID: (nieznany)

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki - prof. zwyczajny w UKSW w Warszawie, biblista. Autor ponad 350 publikacji, w tym 13 książek autorskich, 10 książek redagowanych, 110 artykułów naukowych. <p>Przez 21 lat pełnił funkcje organizacyjne w uczelni: prodziekana, dziekana, prorektora i rektora. Był współinicjatorem i współrealizatorem idei przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był ostatnim rektorem ATK (1996-1999) i pierwszym rektorem UKSW (1999-2005). Jako rektor Uczelni przyczynił się także do rozwoju bazy materialnej uniwersytetu starając się o pozyskanie gruntów oraz o modernizację i budowę nowych gmachów uniwersytetu. Jest twórcą strategii rozwoju UKSW w latach 2003-2020 przyjętej przez Senat UKSW.</p>
Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Artykuły
 • Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek - twórca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW
  KMT 2 / 2010
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...