Ks. dr hab. Jan Twardy

ORCID: (nieznany)

kapłan archidiecezji przemyskiej (święcenia: 1965 r.), wykładowca homiletyki na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach i w WSD w Przemyślu, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich. <p>Jest autorem książek: „Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem” (Rzeszów 1998), „Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj” (Kielce 2001), „Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego” (Katowice-Ząbki 2005), „Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie” (Przemyśl 2009) i wielu publikacji z teorii i praktyki kaznodziejstwa. Redaguje serię pt. „Biblioteka Pomocy Kaznodziejskich” (t. I-XX, Przemyśl 1991-2010).</p>
Adres kontaktpwy: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
Artykuły
 • Ksiądz profesor Antoni Lewek jako homileta i kaznodzieja
  KMT 2 / 2010
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...