Krzysztof Guzek

ORCID: (nieznany)

ur. 31.10.1978 r. w Makowie Maz., magister teologii w 2005 r. na podstawie pracy "Paradoksy wiary religijnej w Bojaźń i drżenie S. Kierkegaarda" na Wydziale Teologii UWM, obecnie doktorant na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (zainteresowania naukowe: kryzys współczesnej kultury europejskiej, relacje między rozumem a wiarą, mistyka), pracownik Zakonu Maltańskiego, mąż i ojciec dwóch córek. Współpracownik Radia Plus Olsztyn.
Adres kontaktowy: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
Artykuły
 • Nieudzielalność osoby ludzkiej jako jedna z podstaw personalizmu chrześcijańskiego
  KMT 2 / 2010
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...