Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Uniwersytet Śląski Wizerunek kryzys nauka

KMT 2019 nr 2 Pobierz PDF

Beata Czechowska-Derkacz, Małgorzata Łosiewicz,

Kryzys obyczajowy na uczelni wyższej w świetle przekazów medialnych

Źródło: Beata Czechowska-Derkacz; Małgorzata Łosiewicz, Kryzys obyczajowy na uczelni wyższej w świetle przekazów medialnych, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 37) nr 2, s. 25-37.

DOI: 10.21697/kmt.37.2

W artykule podjęto temat sposobów prezentacji kryzysu obyczajowego na uczelni przez media w kontekście wizerunku nauczyciela akademickiego i jego wpływu na wizerunek uczelni i środowiska akademickiego. Kryzys dotyczy wypowiedzi godzących w dobre imię studentów, a analizie został poddany przypadek seksistowskiej wypowiedzi wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

O autorach

Beata Czechowska-Derkacz

ORCID: 0000-0002-9601-1972

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, rzecznik prasowy UG. Autorka i współautorka publikacji z zakresu kreowania wizerunku i public relations, m.in. monografii „Magia politycznych wizerunków w mediach. Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper. Studium przypadków”, „Rzecznictwo prasowe. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach strategii wizerunkowych i komunikacyjnych w mediach.

Małgorzata Łosiewicz

ORCID: 0000-0002-4853-1543

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o mediach, doktor ekonomii, adiunkt na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca. Inicjatorka konkursu Medi@stery. Redaktorka i autorka monografii oraz artykułów, poświęconych problematyce z zakresu public relations, komunikacji społecznej czy nowych mediów (m.in. „Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań”, „Identity and Image in Media Communication”).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...