Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: covid-19 diecezja drohiczyńska koronawirus pandemia parafia

KMT 2023 nr 1 Pobierz PDF

Jakub Akonom,

Kościół drohiczyński wobec pierwszej fali pandemii COVID-19

Źródło: Jakub Akonom, Kościół drohiczyński wobec pierwszej fali pandemii COVID-19, "Kultura - Media - Teologia", 2023( 53) nr 1, s. 7-33.

DOI: 10.21697/kmt.53.1

Celem artykułu jest ukazanie tego, jak w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 i wywołanych przez nią niepokojów społecznych oraz restrykcji sanitarnych zmieniały się zalecenia i regulacje pastoralne w diecezji drohiczyńskiej. W treści artykułu dokonano analizy poszczególnych aktów prawnych publikowanych przez Kurię Diecezjalną w Drohiczynie. Rezultatem przeprowadzonego badania jest ukazanie zmian na płaszczyźnie pastoralnej, jakie wraz z rozwojem pandemii dokonywały się w obrębie diecezji drohiczyńskiej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż pomimo licznych utrudnień, mających swoje źródło w rzeczywistości obostrzeń wynikających z zagrożenia pierwszą falą pandemii, diecezja drohiczyńska, poprzez nauczanie i wskazania biskupa Piotra Sawczuka, podjęła działania zmierzające do utrzymania jedności i duchowej łączności wiernych oraz duchowieństwa. Istotne były również odgórne działania pasterskie zmierzające do zapewnienia możliwie jak najszerszego dostępu do sakramentów świętych, przybliżających wiernych do Jezusa Chrystusa.

O autorach

Jakub Akonom

Akademia Katolicka w Warszawie

ORCID: 0000-0002-3959-9183

student Akademii Katolickiej w Warszawie.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...