Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: kultura

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Tomasz Kopiczko,

Ewangelizacja jako promocja klasycznego rozumienia kultury. Zarys problematyki

Źródło: Tomasz Kopiczko, Ewangelizacja jako promocja klasycznego rozumienia kultury. Zarys problematyki, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 122-138.

DOI: 10.21697/kmt.31.8

Obserwując współczesne wydarzenia z życia społecznego Europy warto po raz kolejny sięgnąć do korzeni cywilizacji. Wartością wydaję się być rozumienie swoje własnej tożsamości osadzonej na kulturze europejskiej, czyli chrześcijańskiej. Artykuł to próba odpowiedzi na pytanie: Jak ewangelizacja może pomóc utrwalać klasyczne (chrześcijańskie) rozumienie kultury? W celu zrealizowania postawionego zamierzenia analizie zostanie poddane rozumienie terminu kultura; zarysowane zostaną poszczególne obszary kultury, zwłaszcza religia; zostanie podjęta próba analizy relacji zachodzących pomiędzy kulturą, religią i ewangelizacją. Analiza ma na celu ukazanie drogi, którą powinien podążać współczesny człowiek, który chce osiągnąć radość w wymiarze nie tylko doczesnym, a przede wszystkim wiecznym.

O autorach

Tomasz Kopiczko

ORCID: 0000-0002-8000-6714

Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, obecnie adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy na Wydziale Teologicznym UKSW oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku; redaktor naczelny kwartalnika naukowego “Studia Ełckie”; zainteresowania badawcze: współczesne rozumienie katechezy i Kościoła, ewangelizacja, komunikacja wiary.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...