Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Australia covid-19 przekaz perswazyjny reklama społeczna Światowa Organizacja Zdrowia

KMT 2022 nr 1 Pobierz PDF

Krzysztof Stępniak,

Komunikacja perswazyjna kampanii społecznych w Australii w czasie pandemii COVID-19. Komunikat z badań

Źródło: Krzysztof Stępniak, Komunikacja perswazyjna kampanii społecznych w Australii w czasie pandemii COVID-19. Komunikat z badań, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 49) nr 1, s. 144-164.

DOI: 10.21697/kmt.49.7

Artykuł jest fragmentem projektu badawczego dotyczącego materiałów reklamowych zastosowanych przez WHO oraz wybrane kraje świata w kampaniach społecznych w czasie pandemii COVID-19. Prezentuje studium przypadku – kampanię w Australii, porównując jej przekazy z plakatami i ulotkami WHO. Jako główną tezę autor przyjmuje twierdzenie Iwana Krastewa, że w obliczu pandemii żyjemy w „Jednym Świecie”. W badaniu zastosowano triangulację takich metod badawczych jak case study i modalność kompozycyjna Gillian Rose. W celu zbadania warstwy werbalnej komunikatów posłużono się modelem komunikacji językowej Romana Jakobsona.

O autorach

Krzysztof Stępniak

ORCID: 0000-0001-9716-8835

dr hab., medioznawca, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny. Wicedyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy. Zainteresowania badawcze: reklama religijna, marketing religijny, komunikacja wizualna, komunikacja religijna, apologia medialna, biografistyka dziennikarska. Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej Fenomen reklamy religijnej. Badania dotyczące reklamy religijnej prowadził w Laboratorium Badań Medioznawczych UW. W latach 2001–2008 dyrektor i dziennikarz Katolickiego Radia Ciechanów. Autor książek poświęconych życiu i twórczości Tadeusza Żychiewicza, redaktora „Tygodnika Powszechnego”, takich jak W poszukiwaniu kościoła idealnego. Życie i dzieło Tadeusza Żychiewicza (1922–1994), wydanej później w serii Wielcy Ludzie Nauki i Kultury Wydawnictwa Petrus pod tytułem Tadeusz Żychiewicz (2018), oraz Zapomniany redaktor Tygodnika Powszechnego (2019). Publikuje w „Studiach Medioznawczych”, „Zeszytach Prasoznawczych” i „Central European Journal of Communication”. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, gdzie kieruje Sekcją Komunikowanie religijne. Członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021–2022.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...