Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: katecheza kościół wspólnota

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Cezary Smuniewski,

Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach

Źródło: Cezary Smuniewski, Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 83-100.

DOI: 10.21697/kmt.4.8

Niniejsze opracowanie jest efektem analizy Katechez Benedykta XVI z okresu od 17.05.2006 r. do 14.02.2007 r. poświęconych apostołom i ich najbliższym współpracownikom. Teksty te posłużyły do ukazania zagadnienia komunii kościelnej, która okazuje jest tematem łączącym analizowane wypowiedzi. Przedstawiono: posługę św. Piotra na rzecz komunii, relację Pana Jezusa z Apostołami, troskę o komunię kościelną w działalności św. Pawła i jego najbliższych współpracowników. Z analizy Katechez wynika, że komunia kościelna ma swoje źródło w Trójcy Świętej i ku Niej prowadzi. Urzeczywistnia się ona w Kościele, w naszej bliskości z Odkupicielem, w zaangażowaniu w życie Jego Kościoła, we współpracy z Nim w Jego i naszej misji w świecie.

O autorach

Ks. dr Cezary Smuniewski

ORCID: (nieznany)

ur. w 1977 r. w Warszawie, ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat z teologii dogmatycznej uzyskał w roku 2007 na podstawie rozprawy „Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II”, napisanej pod kierunkiem o. prof. Jacka Salija OP. W latach 2008-2010 kontynuował pracę naukową na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Od sierpnia 2010 roku jest asystentem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej. Opublikował m.in.: „Niewyczerpalne źródło świętości. Eschatologiczne ukierunkowanie adoracji w nauczaniu Jana Pawła II” (Kraków 2008), Kapłan, ołtarz, nadzieja (Warszawa 2010). Współredagował także książkę „Ks. Jerzy Popiełuszko. Syn, kapłan, męczennik” (Warszawa 2010).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...