Słowa kluczowe: Słownictwo religijne język mediów język polski kompetencje językowe kultura języka poprawność języka

KMT 2018 nr 2 Pobierz PDF

Milena Kindziuk,

Problem kompetencji językowych studentów IEMiD. Propozycja modyfikacji programu studiów

Źródło: Milena Kindziuk, Problem kompetencji językowych studentów IEMiD. Propozycja modyfikacji programu studiów, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 33) nr 2, s. 64-77.

Znajomość zasad poprawnej polszczyzny stanowi podstawę w pracy dziennikarskiej, nie tylko w redakcjach prasowych, ale również telewizyjnych, radiowych, w portalach internetowych, jak też w agencjach reklamowych i public relations. Niniejszy artykuł z jednej strony stanowi analizę kompetencji językowych studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przeprowadzoną na podstawie trzech źródeł: opracowanych w IEMiD raportów, doświadczeń wykładowcy (autorki niniejszego tekstu) oraz wyników przeprowadzonego wśród studentów sprawdzianu językowego. Artykuł zawiera również propozycje umocowania kompetencji językowych w programie studiów dziennikarskich poprzez wprowadzenia trzech nowych przedmiotów: 1. Redagowanie i skracanie tekstów. Warsztat dziennikarski (studia I stopnia); 2. Jak pisać skutecznie. Strategie dla dziennikarza (studia I stopnia). 3. Kształtowanie stylu. Warsztat pisarza i dziennikarza (studia I stopnia). Osobny postulat dotyczy wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń w programie studiów licencjackich: „Zasady pisowni słownictwa religijnego”.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...