Słowa kluczowe: komercjalizacja konsumpcjonizm teologia kultury

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Komercjalizacja współczesnej kultury

Źródło: Witold Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 8-18.

DOI: 10.21697/kmt.4.1

Konsumpcja staje się współcześnie rzeczywistym stanem kultury, w której aktywność człowieka podporządkowana jest rynkowi. Proces ten nazywany bywa supermarketyzacją i komercjalizacją kultury. Jest to przeniesienie wzorów zachowań charakterystycznych dla relacji ekonomicznych na kulturowe zachowania ludzi. Komercjalizacja kultury jest kierowaniem się w życiu kryteriami handlowymi, w których dobra i usługi artystyczne traktowane są jak towary. W takim ujęciu kultura staje się kwestią gustu, osobistego wyboru warunkowanego przez przynależność narodową, stopień zamożności, otoczenie społeczne, wykształcenie i jest coraz bardziej kształtowana przez rynek z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy.

O autorach

o. dr hab. Witold Kawecki

ORCID: 0000-0002-8074-5859

Profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i dziennikarstwa, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą”, autor kilkudziesięciu książek, współpracownik m.in. Polskiego Radia i Telewizji. Członek międzynarodowej komisji eksperckiej „Prawo do kultury”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się teologią kultury, teologią moralną, teologią piękna, etyką i teologią mediów, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną. Adres e-mail: wkawecki4@gmail.com.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...