Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

mgr Michał Kazimierczuk

ORCID: (nieznany)

absolwent wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorant IV roku Wydziału Teologicznego w katedrze Filozofii religii. Tematem pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Tomasza Stępnia, jest koncepcja podmiotowości i czasu świeckiego w myśli Ch. Taylora. Zainteresowania badawcze: niemiecka filozofia XIX/XX wieku, problematyka nihilizmu i nowoczesności.
Kontakt: absolutnieobecny@gmail.com
Artykuły
 • Faust Goethego jako tragedia rozwoju nowoczesności w ujęciu M. Bermana
  KMT 26 / 2016
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...