Słowa kluczowe: wspólnota

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze wizualnej

Źródło: Witold Kawecki, Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze wizualnej, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 8-19.

DOI: 10.21697/kmt.31.1

Chrześcijaństwo jest religią w której dokonuje się apologia widzialności zwłaszcza poprzez sztukę. Artykuł usiłuje odpowiedzieć na pytanie jaka powinna być sztuka, która prowadzi do Boga. Uzasadnia także sztukę jako komunikacyjny wymiar wiary. Przyjmuje założenie że w sztukach wizualnych teologia staje się ucieleśnioną, bo osadzoną w tym, co materialne. Sztuka w takim ujęciu staje się partnerką teologii w odwoływaniu się do wartości, piękna, do nieustannie poszukiwanej transcendencji.

O autorach

o. dr hab. Witold Kawecki

ORCID: 0000-0002-8074-5859

Profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i dziennikarstwa, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą”, autor kilkudziesięciu książek, współpracownik m.in. Polskiego Radia i Telewizji. Członek międzynarodowej komisji eksperckiej „Prawo do kultury”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się teologią kultury, teologią moralną, teologią piękna, etyką i teologią mediów, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną. Adres e-mail: wkawecki4@gmail.com.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...