Słowa kluczowe: wspólnota

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze wizualnej

Źródło: Witold Kawecki, Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze wizualnej, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 8-19.

DOI: 10.21697/kmt.31.1

Chrześcijaństwo jest religią w której dokonuje się apologia widzialności zwłaszcza poprzez sztukę. Artykuł usiłuje odpowiedzieć na pytanie jaka powinna być sztuka, która prowadzi do Boga. Uzasadnia także sztukę jako komunikacyjny wymiar wiary. Przyjmuje założenie że w sztukach wizualnych teologia staje się ucieleśnioną, bo osadzoną w tym, co materialne. Sztuka w takim ujęciu staje się partnerką teologii w odwoływaniu się do wartości, piękna, do nieustannie poszukiwanej transcendencji.

O autorach

o. dr hab. Witold Kawecki

ORCID: 0000-0002-8074-5859

profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i mediów, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej (2002–2005), twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW (2009–213), współorganizator specjalności komunikacji medialno-kulturowej na kierunku dziennikarstwo, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą”; Wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Instytutu Socjologii UKSW (2002–2005), WSD Redemptorystów w Tuchowie i WSD Kapucynów w Krakowie (1999–2002); w latach 1997–2002 redaktor naczelny „Homo Dei” oraz dyrektor wydawnictwa Homo Dei w Krakowie, współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO; współzałożyciel pisma naukowego Kultura-Media-Teologia, rekolekcjonista w Polsce i za granicą (ponad 200 prac). Autor 30 książek i kilkuset tekstów pisanych. Tłumacz z francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Uczestnik kilkuset programów radiowo-telewizyjnych. Współpracownik Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i innych mediów. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmowego „Signis”. Nagrodzony m.in. Feniksem za książkę „Sztuka polska a Kościół dzisiaj”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się teologią kultury, teologią moralną, teologią piękna, medioznawstwem, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...