Karolina Świrska-Czałbowska

ORCID: (nieznany)

Dr Karolina Świrska-Czałbowska jest wykładowcą Uniwersytetu Stefana Kardynała Wy- szyńskiego. Publikowała m.in. w „Polis – piśmie o sztuce życia publicznego”, wyd. przez ISP PAN, kwartalniku CE UW „Studia europejskie”, „Problemach zarządzania”, „Studiach i materiałach”, Raporcie INE PAN, również w Magazynie Niezależnych Publicystów „Unia i Polska”, „Tygodniku Powszechnym” i „Arcanach”. Jej zainteresowania naukowe obejmują wizerunek Polski i Polaków poza granicami naszego kraju, kwestie budowa- nia marki narodowej, brandingu narodowego i narodowej tożsamości rynkowej, a także promocji Polski w świecie w sferze kulturalnej, politycznej i gospodarczej. Adres e-mail: kswirska@wp.pl.
Artykuły
 • Brin Best i Maria Helena Żukowska „Poles in the UK. A story of friendship and cooperation” czyli „Polacy w Zjednoczonym Królestwie. Historia przyjaźni i współpracy” – recenzja
  KMT 32 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...