Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: magazyny okładki prasa tematy okładkowe

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Anna Jupowicz-Ginalska,

Treść tematów okładkowych w magazynach a reakcje polskich odbiorców

Źródło: Anna Jupowicz-Ginalska, Treść tematów okładkowych w magazynach a reakcje polskich odbiorców, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 58-98.

DOI: 10.21697/kmt.47.4

Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań nad tematami okładkowymi, eksponowanymi na frontowych okładkach magazynów. Przedmiotem badań jest treść tych tematów. Cel główny analizy to zbadanie reakcji polskich odbiorców na treść tematów okładkowych. Pozostałe cele sformułowano jako zamiar przedstawienia: 1) wpływu kategorii demograficznych (płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania) respondentów na odbiór treści tematów okładkowych; 2) najpopularniejszych i najmniej popularnych treści tematów okładkowych dla przedstawicieli każdej wspomnianej kategorii demograficznej. Autorka weryfikuje hipotezę: dobór treści tematów okładkowych wiąże się z reakcjami polskich odbiorców, zachęcając lub zniechęcając do kontaktu z wydaniem magazynu, przy czym decyzje odbiorców uwarunkowane są ich przynależnością do wzmiankowanych kategorii demograficznych. Fundamentem przedstawianego tekstu są własne badania ilościowe, przeprowadzone metodą ankietową za pomocą techniki CAWI. Zrealizowano je w dniach 2–6 września 2016 r. Na ogólnopolskiej próbie Polaków (N = 1094), dobranej z panelu Ariadna.

O autorach

Dr Anna Jupowicz-Ginalska

ORCID: 0000-0002-7016-0427

jedna z nielicznych badaczek w Polsce, specjalizująca się w tematyce marketingu środków przekazu. W obszarze jej zainteresowań naukowych pozostają także: współczesne trendy w komunikacji marketingowej, opowieść transmedialna, popkultura, marketing show biznesu i manipulacja. Jest autorką licznych publikacji naukowych na temat marketingu mediów, a jej książka „Marketing medialny” otrzymała nagrodę główną w konkursie „Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej i KPMG 2011” (była to pierwsza kompletna publikacja z marketingu medialnego w Polsce). Aktywnie uczestniczy w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, pojawia się w mediach w roli ekspertki z zakresu mediów i popkultury (m.in. w Polsat News 2, Polsat, Polsat Cafe, TVP1, „Rzeczpospolita”, „Party”). Pozostaje także czynna zawodowo w sferze praktycznej: od 15 lat jest związana z branżą promocyjną (głównie public relations). Pracowała m.in. w agencjach PR, korporacjach medialnych i administracji publicznej. Od 2010 do 2017 roku pełniła obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, m.in. organizując najważniejsze wydarzenia budujące wizerunek Wydziału. Kontakt: a.ginalska@uw.edu.pl.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...