Indeksowanie i punktacja

Uprzejmie informujemy, że KMT otrzymało 20 punktów na liście MNiSW.

Kwartalnik "Kultura - Media - Teologia" jest indeksowany w bazie BazHum.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,Kultura - Media - Teologia" (ISSN 2081-8971) pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 54,19 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

Wartość znormalizowana wskaźnika ICV dla naszego czasopisma wynosi 5.79 pkt. Wartość znormalizowana służy do porównania wskaźnika ICV czasopisma za 2014 r. ze wskaźnikami z lat poprzednich (ICV 2013 - 5,78; ICV 2012 - 3,85).

Od dnia 21.08.2015 r. kwartalnik KMT jest również indeksowany w ERIH PLUS, zaś od listopada 2015 r. w bazie CEJSH.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...