Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: hermeneutyka ikonografia ikonologia obrazy religijne teologia

KMT 2019 nr 2 Pobierz PDF

Dorota Lekka,

Hermeneutyka teologiczna a metoda ikonograficzno-ikonologiczna w badaniach nad obrazami o treściach religijnych

Źródło: Dorota Lekka, Hermeneutyka teologiczna a metoda ikonograficzno-ikonologiczna w badaniach nad obrazami o treściach religijnych, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 37) nr 2, s. 122-143.

DOI: 10.21697/kmt.37.6

Autorka w przedstawionym artykule omawia różnice między dwiema metodami: hermeneutyką teologiczną a metodą ikonograficzno-ikonologiczną Erwina Panofsky’ego w interpretacji obrazów o treściach religijnych. Po wyjaśnieniu hermeneutyki teologicznej oraz poszczególnych etapów metody Panofsky’ego zostają omówione różnice między tymi dwiema metodami. W ujęciu zaproponowanym przez autorkę obie te metody, różniące się zasadniczo, mogą stanowić uzupełniające się podejścia badawcze.

O autorach

Dorota Lekka

ORCID: 0000-0002-6680-3565

dr teologii dogmatycznej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (stypendium Socrates Erasmus), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła podyplomowe studia retoryki stosowanej na Wydziale Filozofii KUL. Studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...