Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

ORCID: (nieznany)

ur. 1951, kierownik Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej UKSW oraz Sekcji Teologii Fundamentalnej UKSW, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Rady Naukowej Laboratorium Więzi - Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu, Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Rady Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Najważniejsze publikacje: „Spes quaerens intellectum. Espérance et compréhension dans l'herméneutique de Paul Ricoeur » (1984), «Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologicznofundamentalnej Wolfharta Pannenberga” (1993), „Święty Kościół powszedni” (1997), „Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych” (2000); „Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna” (2001), „Tajemnica Jezusa” (2001), „Medytacja dla bliskich. Tryptyk rzymski” (2003), „Oddanie i wdzięczność. Recepcja II Synodu Plenarnego” (współred., 2004), „Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji” (2005); „Medytacje z Herbertem” (2006), „Apologia pokolenia JP II” (2006), „Teologia i...” (red., 2007), „Świt nad potokiem Jabbok” (współred., 2009), „Zmartwychwstanie dzisiaj” (współred., 2009), „Geografia wiary” (2010). Organizator tygodni ekumenicznych w Płocku. Współwydawca pism bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Artykuły
 • Teologie na "progu domu"
  KMT 1 / 2010
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...