Słowa kluczowe: Sedlak metodologia nauki przyrodnicze

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Tomasz Stwora,

Granice wiedzy i wiary w ujęciu W. Sedlaka na tle współczesnych typów relacji między naukami przyrodniczymi a refleksją teologiczno-filozoficzną

Źródło: Tomasz Stwora, Granice wiedzy i wiary w ujęciu W. Sedlaka na tle współczesnych typów relacji między naukami przyrodniczymi a refleksją teologiczno-filozoficzną, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 101-111.

DOI: 10.21697/kmt.4.9

„Wierzę, ponieważ bardzo dużo wiem i rozumiem”. Charakterystyczną cechą refleksji naukowej prof. Włodzimierza Sedlaka, była tendencja do integracji różnych obszarów twórczej myśli człowieka: filozoficznego namysłu, wiedzy właściwej naukom przyrodniczym oraz refleksji teologicznej. Był przekonany o nieostrych granicach między nauką a metafizyką. W metodzie metafizycznej ważną rolę odgrywa po pierwsze intuicja (genialny błysk myśli), po drugie twórcza wyobraźnia. Badacz-wizjoner musiał znać się na osiągniętej już wiedzy, lecz pozostawać w otwartości na wszystko, co niewiadome, nie do końca wyjaśnione. Dla Sedlaka wszystko, co nie jest do końca poznane jest mistyką. Zatem uczony powinien dokonywać syntezy głębokiej osobistej wiary i ogromnej wiedzy.

O autorach

Tomasz Stwora

ORCID: (nieznany)

nauczyciel religii i doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW. Przedmiotem zainteresowania powstającej rozprawy doktorskiej jest próba ukazania religijnego sensu materii na płaszczyźnie dialogu interdyscyplinarnego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...