Słowa kluczowe: sacrum

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Katarzyna Flader-Rzeszowska,

Strategie komunikowania sacrum w spektaklu „Studium o Hamletach” Teatru Chorea

Źródło: Katarzyna Flader-Rzeszowska, Strategie komunikowania sacrum w spektaklu „Studium o Hamletach” Teatru Chorea, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 58-79.

DOI: 10.21697/kmt.31.4

Artykuł traktuje o różnych strategiach komunikowania sacrum w spektaklu Studium o Hamletach Teatru Chorea. Twórcy – Tomasz Rodowicz i Waldemar Raźniak poprzez elementy scenograficzne – kiczowate plastikowe figurki Matki Boskiej oraz projekc je video – dowodzą, że znaki i symbole sakralne coraz częściej są tylko pustą formą, nieodsyłającym do niczego symulakrem. Spektakl pokazuje naruszone sacrum śmierci. Trumny-sławojki, bezceremonialne obmywanie martwych ciał, masowe groby czy zbiorowe ekshumacje profanują śmierć, odbierają jej powagę i wzniosłość. W wizji Raźniaka i Rodowicza symbole religijne umierają, ustaje bowiem ich relacja z grupą, dla której przestają cokolwiek wyrażać. W świecie więdnącego sacrum, moc ocalającą mają jedynie pieśni, które skutecznie opowiadają o sprawach najtrudniejszych, które utrzymują podział na święte i świeckie.

O autorach

Katarzyna Flader-Rzeszowska

ORCID: 0000-0002-4110-9788

prof. UKSW – historyk teatru, wykładowca akademicki. Ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Humanistycznych w Polskiej Akademii Nauk. Doktorat i habilitację uzyskała w Instytucie Sztuki PAN. Adiunkt w Katedrze Dialogu Wiary z Kulturą UKSW. Redaktor naczelna kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”, redaktorka miesięcznika „Teatr”. Autorka książek "Wypowiedzieć człowieka. Poezjoteatr Tadeusza Malaka" (Wrocław 2016), "Teatr przeciwko śmierci. Kryptoteologia Tadeusza Kantora" (Warszawa 2015), "Wędrowanie... Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy" (Wrocław 2014), "Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka" (Warszawa 2008), współautorka publikacji "Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej" (Kraków-Warszawa 2013). Wielokrotna laureatka konkursów recytatorskich i festiwali teatrów jednego aktora.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...