Słowa kluczowe: Kino Tengiz Abuładze historia kina kino gruzińskie socrealizm

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Oblicza kina gruzinskiego

Źródło: Bartosz Wieczorek, Oblicza kina gruzinskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 218-230.

DOI: 10.21697/kmt.47.11

Celem niniejszego tekstu jest prezentacja, na podstawie zagranicznej literatury przedmiotu, głównych postaci i najważniejszych linii rozwojowych w kinie gruzińskim od czasu jego powstania do czasów najnowszych. Jak dotąd w Polsce nie pojawiło się żadne całościowe opracowanie tego zagadnienia. Prezentowany artykuł skupia się głównie na historii kina gruzińskiego, pokazując jego specyfikę i wyjątkowość. Bliżej zaprezentowana zostanie sylwetka Tengiza Abuładzego, jednego z najwybitniejszych gruzińskich reżyserów. Niniejszy tekst nie pretenduje do całościowego zaprezentowania panoramy kina gruzińskiego, ale do nakreślenia najważniejszych jego elementów. Pełna prezentacja dorobku kina gruzińskiego wymaga jeszcze licznych studiów.

O autorach

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Bartosz Wieczorek – doktor filozofii. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „W drodze”, „Jednocie”, „Frondzie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Studia Bobolanum”. W latach 2000–2002 sekretarz redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Emaus”. Adres e-mail: bartosz. wieczorek@poczta.fm
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...