Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: kultura medioznawstwo ponowoczesność uczestnictwo w kulturze

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Agnieszka Jęczeń,

Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu

Źródło: Agnieszka Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 8-18.

DOI: 10.21697/kmt.8.1

W artykule swym analizuję współczesne zjawiska kulturowe ze sfery cielesności, turystyki, natury, konsumpcji i mediów, które konstytuują współczesny fenomen estetyzacji. W oparciu o koncepcje filozoficzne na temat estetyzacji, opisuję mechanizmy jej działania w sferze praxis, obejmując je również refleksją aksjologiczną. Intensyfikujące się w kulturze współczesnej procesy estetyzacji świadczą o poszukiwaniu przez ludzi sensu, pragnienia doskonalenia rzeczywistości, dążenia do zapełnienia pustki duchowej, której nie wypełnią jednak zmiany technologiczno-cywilizacyjne. Mimo to w ponowoczesności wysuwa się swoiste projekty estetetyzacji, które obecnie dotykają już każdej dziedziny życia. Opisu wymaga kondycja współczesnego człowieka, który staje w obliczu nowych form, jakości i zdarzeń estetycznych.

O autorach

Agnieszka Jęczeń

ORCID: (nieznany)

(ur. 1981) – absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa UMCS, neurologopeda. Obecnie doktorantka kulturoznawstwa na UMCSw Lublinie. W swych badaniach zajmuje się zagadnieniami antropologii i aksjologii mediów, a także procesami estetyzacji w kulturze współczesnej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...