Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Matulewicz

ORCID: (nieznany)

doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości (KUL 2008). Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu. Jest absolwentką Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1972), magistrem sztuki. Przez wiele lat pracowała w Łodzi m.in. jako reżyser dźwięku i kierownik muzyczny w filmie, potem jako nauczyciel w Państwowym Liceum Muzycznym. W 1995 r. ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk o Rodzinie ATK w Łomiankach i podjęła pracę katechetyczną. W 1999 r. uzyskała dyplom magistra teologii na Wydziale Teologicznym ATK, w 2002 r. stopień doktora nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii KUL Jana Pawła II. W latach 2003-2008 prowadziła wykłady w Wilnie w Filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od 2004 wykłada teologię duchowości w Filii UKSW w Łodzi. Od 2008 pracuje na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w Instytucie Teologicznym w Radomiu (w 2008 adiunkt, od 2009 profesor nadzwyczajny), prowadząc zajęcia z przedmiotów: teologia duchowości (mistyka chrześcijańska), teologia miłosierdzia (wykłady i seminarium), media w duszpasterstwie. Jest autorką sześciu książek m.in. trzech rozpraw teologicznych: Teologia modlitwy według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000; Świętość chrześcijanina według bł. Jerzego Matulewicza, (Studia Marianorum, 6), Warszawa - Lublin 2003; Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin 2007 oraz trzech opracowań modlitw pt. Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999; w języku litewskim Viešpatie! Kaip aš Tave myliu! Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos, Kaunas 2001; Droga krzyżowa z Bł. Jerzym Matulewiczem, Warszawa 2009. W Brazylii wydano tłumaczenia jej trzech książek: Oracoes do bem-aventurado Jorge Matulewicz-Matulaitis, Curitiba-Pr 2001; A teologia da oraçao segundo o bem-aventurado Jorge Matulewicz, Curitiba - Pr. 2002; A Santidade do Cristao segundo o bem-aveturado Jorge Matulewicz, Curitiba-Pr 2004. Jest autorką ponad trzydziestu artykułów naukowych w języku polskim, litewskim i angielskim. Wygłosiła wiele referatów naukowych na sympozjach teologicznych w Polsce, na Litwie i w Stanach Zjednoczonych.
Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Artykuły
 • Pustelniczy charyzmat Karmelu w świetle najdawniejszych dokumentów zakonu
  KMT 1 / 2010
 • Profetyczny charakter karmelitańskiego eremityzmu
  KMT 2 / 2010
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...