Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Ryszard Kapuściński ekokrytyka ekopoetyka natura reportaż reportaż literacki

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Edyta Żyrek-Horodyska,

Ekopoetyka Kapuścińskiego

Źródło: Edyta Żyrek-Horodyska, Ekopoetyka Kapuścińskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 102-126.

DOI: 10.21697/kmt.41.5

Celem artykułu jest próba odczytania twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w kontekście głównych założeń ekokrytyki. Autorka, analizując tworzoną przez reportera poezję, reportaże oraz Lapidaria, stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób konstruuje on w swych pracach dziennikarskie i literackie reprezentacje przyrody. Nakreślone w szkicu badania pokazują, że reporter często w swych ustaleniach powraca do tematyki ekologicznej, pokazując, że człowiek jest immanentną częścią ekosystemu, szczególnie zobowiązaną do tego, by dbać o środowisko naturalne.

O autorach

dr Edyta Żyrek-Horodyska

ORCID: 0000-0002-7276-1736

doktor, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, absolwentka komparatystyki oraz dziennikarstwa na UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół reportażu literackiego, historii mediów oraz związków prasy i literatury. Autorka książek Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu (2016), Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu (2019), współautorka tomów Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach (2018), Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego (2019).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...