Słowa kluczowe: homiletyka

KMT 2011 nr 2 Pobierz PDF

Grzegorz Jaśkiewicz,

Priorytety efektywności przepowiadania Słowa Bożego

Źródło: Grzegorz Jaśkiewicz, Priorytety efektywności przepowiadania Słowa Bożego, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 5) nr 2, s. 86-92.

Autor artykułu stawia tezę, że efektywność przepowiadania Ewangelii ściśle wiąże się z postawami kaznodziejów, jako czytelnych świadków Chrystusa. Homilia może być najlepiej przygotowana, przemyślana i trafna, jednak jej słuchanie nie zawsze będzie efektywną lekcją dla adresata. Same zdolności krasomówcze nie wystarczą. Za słowami winien się kryć przejrzysty wzorzec osobowy, a za dobrym teologiem na ambonie, słuchacze mają prawo dostrzegać świadka wiary i życia. Kaznodzieja musi głosić Ewangelię poprzez swoje życie. Ani znajomość technik przygotowywania kazań, ani elokwencja może zastąpić zjednoczenia z Chrystusem.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...