Słowa kluczowe: homiletyka

KMT 2011 nr 2 Pobierz PDF

Grzegorz Jaśkiewicz,

Priorytety efektywności przepowiadania Słowa Bożego

Źródło: Grzegorz Jaśkiewicz, Priorytety efektywności przepowiadania Słowa Bożego, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 5) nr 2, s. 86-92.

DOI: 10.21697/kmt.5.7

Autor artykułu stawia tezę, że efektywność przepowiadania Ewangelii ściśle wiąże się z postawami kaznodziejów, jako czytelnych świadków Chrystusa. Homilia może być najlepiej przygotowana, przemyślana i trafna, jednak jej słuchanie nie zawsze będzie efektywną lekcją dla adresata. Same zdolności krasomówcze nie wystarczą. Za słowami winien się kryć przejrzysty wzorzec osobowy, a za dobrym teologiem na ambonie, słuchacze mają prawo dostrzegać świadka wiary i życia. Kaznodzieja musi głosić Ewangelię poprzez swoje życie. Ani znajomość technik przygotowywania kazań, ani elokwencja może zastąpić zjednoczenia z Chrystusem.

O autorach

Ks. dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz

ORCID: (nieznany)

Kapłan diecezji siedleckiej; mgr filologii klasycznej i dr hab. teologii; lektor i wykładowca patrologii i mariologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej; od 2004 r. pełni funkcję dyrektora Studium Formatio permanens kapłanów diecezji siedleckiej oraz przewodzi Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...