Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg Pojednanie Polska Przebaczenie duchowość feminizm filozofia judaizm kobieta kościół postawa przestrzeń święta religia sacrum

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Marta Arbatowska,

Edyta Stein – święta i feministka?

Źródło: Marta Arbatowska, Edyta Stein – święta i feministka?, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 9-24.

DOI: 10.21697/kmt.19.1

Edyta Stein – Żydówka i chrześcijanka, ogłoszona świętą przez papieża Jana Pawła, często jest określana jako feministka. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile postawa uczennicy E. Husserla rzeczywiście jest zbieżna z założeniami feminizmu. Edyta Stein włączała się w działalność Ruchu Kobiet i jej zaangażowanie było odpowiedzią na konkretne wyzwania pierwszej połowy XX stulecia. Na podstawie jej pism można dokładnie scharakteryzować jej stanowisko, które jest spójną apologią kobiety opartą na założeniach religii chrześcijańskiej. Analiza biografii i twórczości niemieckiej filozof prowadzi do wniosku, że jej postawa zasadniczo przeczy feminizmowi, który już w niemieckim międzywojniu przybierał postać ideologii zbyt radykalnej. Aby uniknąć błędnych skojarzeń z ideologicznym feminizmem, proponuję określenie „apologia kobiety”, który nie narzuca stereotypowych skojarzeń.

O autorach

Mgr Marta Arbatowska

ORCID: (nieznany)

(ur. 1988) – absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Apologia w życiu i dziełach Edyty Stein” napisała pod kierunkiem ks. prof. Henryka Seweryniaka. Obecnie doktorantka III roku teologii fundamentalnej prowadząca ćwiczenia dla studentów teologii niestacjonarnej UKSW. W obszarze jej naukowych zainteresowań znajduje się między innymi zagadnienie nowego ateizmu i judaizmu.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...